Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 – termín zveřejnění nejpozději do 31. 1. 2023

  1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – zde
  2. Kritéria přijímacího řízení – maturitní obory (Autotronik, Mechanik seřizovač, Gastronomie) – zde
  3. Kritéria přijímacího řízení – nástavbové studium (Podnikání) – zde
  4. Kritéria přijímacího řízení – učební obory – zde
  5. Kritéria přijímacího řízení – učební obor (Stravovací a ubytovací služby) – zde

Do 1. března 2023 musí být přihláška odevzdána na příslušné střední škole!

Bližší organizační informace naleznete zde – https://sosvsetin.cz/obecne-informace-k-prijimacimu-rizeni/

Po podání přihlášky ke studiu žáci obdrží nejpozději do konce března 2023 informační dopis k průběhu přijímacího řízení a registrační číslo pro vyhledání výsledků.