SOŠ J. Sousedíka vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení.

Termín podání přihlášky ke studiu do 27. května 2022 (přihláška musí být doručena na příslušné střední škole).

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 31. května 2022 na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

Bližší informace podá – Gabriela Válková – asistentka ředitele, telefon 575 755 011, mobil 737 648 311.

2. kolo přijímacího řízení je vyhlášeno pro níže uvedené maturitní obory:

  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (3 místa)

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů – informace zde

2. kolo přijímacího řízení je vyhlášeno pro níže uvedené učební obory:

  • 23-56-H/01 Obráběč kovů (6 míst)
  • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (1 místo)
  • 33-56-H/01 Truhlář (3 místa)
  • 36-64-H/01 Tesař (3 místa)

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů – informace zde

2. kolo přijímacího řízení je vyhlášeno pro níže uvedené učební obory:

  • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (4 místa)

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů – informace zde