SOŠ J. Sousedíka vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení.

Termín podání přihlášky ke studiu do 30. června 2021 (přihláška musí být doručena na příslušné střední škole).

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 2. července 2021 na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

Bližší informace podá – Gabriela Válková – asistentka ředitele, telefon 575 755 011, mobil 737 648 311.

2. kolo přijímacího řízení je vyhlášeno pro níže uvené maturitní obory:

  • 65-41-L/01 Gastronomie
  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů – informace zde

2. kolo přijímacího řízení je vyhlášeno pro níže uvené učební obory:

  • 36-52-H/01 Instalatér
  • 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
  • 36-67-H/01 Zedník
  • 33-56-H/01 Truhlář
  • 23-56-H/01 Obráběč kovů
  • 29-54-H/01 Cukrář
  • 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů – informace zde