SOŠ J. Sousedíka vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení.

3. kolo přijímacího řízení je vyhlášeno pro níže uvedené učební obory:

  • 36-67-H/01 Zedník – 5 míst

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor Zedník – informace zde

Termín podání přihlášky ke studiu do 4. července 2024 (přihláška musí být doručena na příslušné střední škole)

Přihláška do 3. kola

Pro třetí kolo přijímacího řízení můžete podat:

  • neomezený počet přihlášek, prioritizace se neaplikuje.

Způsoby podání přihlášek – návod zde

Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem není možné. Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy.


Vzdání se přijetí ve 3. a dalších kolech

Uchazeč nemůže být přijat na školy v dalším kole, pokud je přijat v jiné škole a nevzdá se tam přijetí.

Bližší informace:

  • www.prihlaskynastredni.cz – 3. kolo
  • Gabriela Válková – asistentka ředitele, telefon 575 755 011, mobil 737 648 311.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 10. července 2024