Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s § 24 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5) vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, a po projednání se zřizovatelem, vyhlašuji na středu 22. 12. 2021 ředitelské volno z organizačních, provozních a epidemiologických důvodů.

S pozdravem,

 

Mgr. Marek Wandrol

ředitel školy