“Napsali o nás”

Příklady dobré praxe – Erasmus+ SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

odkaz: a https://www.naerasmusplus.cz/file/5344/Mobility%20pracovn%C3%ADk%C5%AF_sd%C3%ADlen%C3%AD%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf

 

 

Fotogaleri – Výzva 2018: 2018-1-CZ01-KA116-047375 – S Erasmem po Evropě