Zážitkový kurz kreativity a podnikavosti pro SŠ – Podnikatelská akademie na SŠ

Projekt určený žákům nástavbového studia Podnikání je realizován ve spolupráci se Zlínským krajem v rámci krajského projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a v rámci aktivity Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, přičemž probíhá v naší škole po dobu tohoto školního roku 2021/2022.

Cílem kurzů je pomoci žákům poznat sami sebe a svůj potenciál a návazně hledat myšlenky „něco podniknout“. Jednotlivé bloky  vedou  zkušení lektoři a konzultanti z praxe se zaměřením na zážitkovou pedagogiku, osobnostní rozvoj, sebepoznání, podnikavost, iniciativu a kreativitu.

  1. pol. 2021/2022 – Designuj si svůj kraj (13 x 90 min.)

Kurz je sestaven na základě principů zážitkové pedagogiky. Vtahuje účastníka do děje a pomocí vyvolání emocí fixuje rozvojové zážitky. Zkušenosti získané a zvědomení ve výuce přenáší k využití v běžném školním i mimoškolním životě. Kurz obsahuje velkou škálu sebezkušenostních technik sloužících především k sebepoznání a sebereflexi, skrze které se účastník učí odhalit a využít svůj potenciál při práci pro své okolí – ať už komerčně, či neziskově laděné.

  1. pol. Podnikatelská akademie (13 x 90 min.)

Kurz Podnikatelská akademie – tento kurz volně navazuje, žáci si aktivně vyzkouší reálné první kroky k budování svého „start-upu“, pracuje se s podnikatelsky laděnými výstupy z kurzů Designuj si svůj kraj a na základě zkušeností z kurzu se hledají komerčně orientované náměty.

Další navazující aktivity –  Akcelerační program Můj první milion – https://www.mujprvnimilion.cz/ a Navazující činnost školy / žáků v rámci rozvoje kvality života ve Zlínském kraji.

Jak se našim žákům v rámci projektu daří, můžete sledovat v naší foto galerii níže.

Mgr. Františka Vyškovská- učitelka odborných předmětů

Vzor plakátu A3

PA01_Úvod – Zážitkový kurz