Zahájení školního roku 2022/2023 ve čtvrtek 1. září 2022

8:00 hod. – žáci 1. a 2. ročníku ročníku všech oborů + 1. a 2. ročník nástavbového studia

  • 8.00 h zahájení v jednotlivých kmenových učebnách dle rozpisu – zde
  • 9.30 h ukončení dne pro třídy 2. ročníku a tříd nástavbového studia
  • 11.20 h ukončení dne pro třídy 1. ročníku

10:00 hod. – žáci vyšších ročníků všech oborů (3. a 4. ročník)

  • 10.00 h zahájení v jednotlivých kmenových učebnách dle rozpisu – zde
  • 11.20 h ukončenídne pro třídy 1. ročníku

Organizace výuky v pátek 2. září 2022 bude upřesněna na třídnické hodině 1. 9. 2022.