Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

 

První část Projektu zážitkové pedagogiky a podnikavosti, pod názvem Designuj si svůj kraj, byl určen žákům 1. ročníku nástavbového studia Podnikání.

Jednotlivé bloky (13 x 90 min.) byly realizovány v průběhu 1. pololetí tohoto školního roku pod vedením zkušených lektorů a garantů kurzu – Ing. Petra Konečného, TIC Zlín (odborný garant) a hlavního lektora Ing. Lubomíra Kovaříka z TIC Zlín i dalšími hosty např. z oblasti neziskových sektorů a v neposlední řadě za podpory Zlínského kraje v rámci krajského projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a v rámci aktivity Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

 Cílem kurzu bylo pomoci žákům poznat sama sebe, svůj potenciál a návazně hledat myšlenky „něco podniknout“.

 

Mgr. Františka Vyškovská- učitelka odborných předmětů