Ve středu 19.3. 2024 jsme zavítaly s cukrářkami 1.ročníku na návštěvu do Domova seniorů na Jasence. Připravily jsme si zhruba hodinový program pro zpříjemnění volného času seniorům. Blíží se Velikonoce, tak jsme zvolily téma velikonoční perníčky a jejich zdobení. Jako pozornost jsme přinesly i svatební koláčky, které všem velmi chutnaly. Hodinka proběhla v příjemném tempu, mnohé babičky byly i pěkně zručné a zdobení je bavilo. Dalším zpestřením pro nás byly lidové písničky, které jsme si u práce společně s klientkami tohoto domova zazpívaly.

Akce se nám líbila a už teď přemýšlíme, s čím navštívíme seniory příště!