Vyhlášení ředitelského volna

Dle § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vyhlašuje ředitel školy dne 27. 9. 2021 ředitelské volno z technických důvodů.

Mgr. Marek Wandrol – ředitel školy