ERASMUS+  Projekty mobilit KA1

KA1 – Projekty mobility osob/ Odborné vzdělávání a příprava  – Stážistou s Erasmem

Stážistou s Erasmem, č. p. 2020-CZO1-KA116-077782

Chemnitz Německo, 24. 7. – 13. 8. 2021       

Mobilita programu Erasmus+, KA1, pod názvem Stážistou s Erasmem, byla zaměřena na rozšíření vzdělávacích a odborných potřeb studentů učebního oborů – Mechanik opravář motorových vozidel a učitelů praxe.

Odbornou stáž, jejímž cílem bylo zlepšení kompetencí a dovedností absolvovalo s pedagogickým doprovodem, koordinátorkou Mgr. F. Vyškovskou a tlumočnicí Mgr. D. Holubovou,  10 žáků auto oborů a 2 učitelé praxe (aktivita A2) automobilových oborů M. Kratochvíl a K. Šopa.

Realizací pracovní stáže žáků a učitelů došlo ke zlepšení především odborných, ale i jazykových dovedností na odborné úrovni, což v konečném důsledku posílí jejich konkurenceschopnost na trhu práce  EU. Operativním cílem u pedagogů bylo porovnání způsobů a metod práce v oblasti automobilového průmyslu.

Poděkování směřuje – k našim stážistům (žákům a učitelům), kolegům projektového týmu Erasmus+ a především vedení školy, za podporu. Velmi oceňuji výbornou spolupráci všech zapojených osob, při nelehkých a stále měnících se přípravách na odjezd, v době covidové. Vyzdvihuji také vzornou representaci žáků školy (z nichž již 7 bylo čerstvých absolventů), kteří se spolupodíleli při získávání jejich nových pracovních zkušeností v zahraničí na bezproblémovém průběhu pobytu. Děkuji všem jmenovaným za pozitivní přístup a nekončící optimismus!

Mgr. Františka Vyškovská – Koordinátorka projektu Erasmus+