V sobotu 25. září 2021 se v centru Zlína u Baťové ho institutu a v jeho přilehlém okolí uskutečnil 12. ročník Dne Zlínského kraje 2021, který nabídl všem generacím účastníků malým i velkým, kteří se přišli podívat bohatý a pestrý program různé soutěže, výstavy, hudební a taneční vystoupení, pro dětí spoustu atrakcí, ochutnávky regionálních produktů, ukázky lidových řemesel, běh Emila Zátopka, dárcovství kostní dřeně ukázky záchranářských složek a hlavně prezentace středních odborných škol z celého Zlínského kraje.  Naše škola širokou škálu našich oboru prezentovala za pomocí letáčků a vystavených poutačů a samozřejmě slovem zúčastněných UOV, přímo v dějišti výstaviště jsme prezentovali obory cukrář a truhlař. V prodejním stánku u cukrářů se prezentovaly zdobené perníky, koláčky a čajové pečivo. Návštěvníkům se také velmi líbila maketa dětského dortu, kterou vyrobily žákyně oboru cukrář pod vedením učitelky Moniky Vašutové. Ve stancích pro truhláře kde byli učitelé Jan Kratina a Jan Kratina mladší byly nejen výrobky našich žaku které obdivovali malí i velcí návštěvníci kteří nevěřícně kroutili hlavou že tyto výrobky vyrobili sami žáci tak byly povedené a  se strany těch menších byl zejména u hraček  neustálý navál a mnozí se několikrát k našim stánkům vraceli naši žáci také svoji dovednost a zručnost předváděli přímo na výstavišti a to výrobou rozmanitých truhlářských spojů přímo před zraky návštěvníku vyráběli valašský stolec a předváděli  ukázku řezbářství s tím že si mohli kdo měl zájem i tyto dovednosti vyzkoušet osobně. Snažili jsme se nejen přiblížit tyto obory v rámci naši školy ale i všeobecně jaké kouzlo se v oborech cukrář a truhlář skrývá. Mezi návštěvníky, kteří nás přišli pozdravit byli i zástupci Zlínského kraje a to zejména p. Ing., Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D. která působí v oblasti kultury a školství která si pamatovala našeho žáka se schůzky krajského parlamentu dětí a mládeže a hlavně hejtman zlínského kraje pan Ing Radim Holiš který o naši škole moc hezky mluvil s tím že Sousedik je jeho srdeční záležitost a na naši školu se přijede podívat což nás velmi potěšilo. Celý den svítilo sluníčko tak i na tvářích všech hrál jenom úsměv byla to velmi zdařilá akce, kterou doporučili i na příští rok.

Akci připravovali a školu prezentovali Mgr. Jana Kotrlová, UOV Monika Vašutová, UOV Jan Kratina ml, Jan kratina st, žákyně oboru cukrář, žáci oboru truhlář.

Všem patří velké poděkovaní za ochotu a profesionální přistup s jakým  naši školu zviditelnili v podvědomí široké veřejnosti.