Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 1. a 2. ročníku ve škole – maturitní obory

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 1. a 2. ročníku ve škole – maturitní obory (platí pro třídy: 1.AM, 2.AM, 2.BMA, 2.BME)

Milí žáci,

v souladu s manuálem „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020“, obnovujeme možnost Vaší osobní přítomnosti na odborném výcviku dle níže uvedeného harmonogramu výuky, a při dodržení níže uvedených podmínek výuky, a to počínaje úterým 16. 6. 2020.

Vzhledem k tomu, že se jedná o souvislý odborný výcvik, jehož absolvování je nezbytným předpokladem k naplnění podmínek pro Vaši účast na závěrečných zkouškách na konci 3. ročníku (možnost získání výučního listu), věřím, že této možnosti využijete v maximální možné míře.

 

Marek Wandrol

ředitel školy

 

Harmonogram výuky pro L+H obory (platí pro obory: Mechanik seřizovač a Autotronik) Souvislý odborný výcvik k naplnění požadavků školního vzdělávacího programu H oborů:

Úterý 16. 6. 2020 – Pondělí 29. 6. 2020 – Odborný výcvik na OP Bobrky – denně 7.00 – 13.15 hodin.

Teoretické vyučování – výuka ukončena.

 

Harmonogram výuky pro obor Ekonomika a podnikání – pokračuje výuka distanční formou.

 

Podmínky výuky – pravidla bezpečnosti, hygieny a dezinfekce

Podmínky výuky budou zabezpečeny v souladu s manuálem „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020“, (viz příloha). Prosíme o jeho prostudování a dodržování stanovených pravidel.

 

Dle manuálu nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Proto v souladu s uvedeným manuálem musí žáci před vstupem do školy doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha Čestné prohlášení). Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Prohlášení u nezletilých žáků musí být podepsáno také zákonným zástupcem, proto Vám je posíláme poštou. Vyplněné a podepsané Čestné prohlášení odevzdáte 16. 6. 2020 při své první účasti na souvislém odborném výcviku na OP Bobrky.

Další nejpodstatnější informace z manuálu pro žáky:

  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

 

Školní stravování

Obědy si lze objednat u vedoucí školního stravování – Šárka Štěpánková

  • 575 755 019, 603847068
  • sarka@sosvsetin.cz
2020-09-09T14:58:44+00:00