Zavolejte nám! +420 575 755 011 info@sosvsetin.czBenátky 1779, VSETÍN 755 01 Facebook

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 1. a 2. ročníku ve škole – učební obory

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků 1. a 2. ročníku ve škole – učební obory (platí pro třídy: 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.F, 1.G, KP, 2.C, 2.D, 2.F, 2.G)

Milí žáci,

v souladu s manuálem „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020“, obnovujeme možnost Vaší osobní přítomnosti na odborném výcviku dle níže uvedeného harmonogramu výuky, a při dodržení níže uvedených podmínek výuky, a to počínaje pondělím 15. 6. 2020.

Věřím, že této možnosti využijete v maximální možné míře.

Marek Wandrol – ředitel školy

 

Harmonogram výuky – Odborný výcvik

Pondělí 15. 6. 2020 – Pátek 19. 6. 2020 – výuka na OP Bobrky a OP Bečva dle rozvrhu lichého týdne.

Pondělí 22. 6. 2020 – Pátek 26. 6. 2020 – výuka na OP Bobrky a OP Bečva dle rozvrhu sudého týdne.

Pondělí 29. 6. 2020 – výuka na OP Bobrky a OP Bečva dle rozvrhu lichého týdne.

 

Teoretické vyučování  – pokračuje výuka distanční formou.

 

Podmínky výuky – pravidla bezpečnosti, hygieny a dezinfekce

Podmínky výuky budou zabezpečeny v souladu s manuálem „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří do konce školního roku 2019/2020“, (viz příloha). Prosíme o jeho prostudování a dodržování stanovených pravidel.

Dle manuálu nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Proto v souladu s uvedeným manuálem musí žáci před vstupem do školy doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha Čestné prohlášení). Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Prohlášení (u nezletilých žáků musí být podepsáno také zákonným zástupcem) si vytiskněte.
Vyplněné a podepsané prohlášení žák odevzdá při své první účasti na odborném výcviku.

Další nejpodstatnější informace z manuálu pro žáky:

  • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

Školní stravování

Obědy si lze objednat u vedoucí školního stravování – Šárka Štěpánková

  • 575 755 019, 603847068
  • stepankova.sarka@sosvsetin.cz
2020-09-09T14:59:05+00:00