Žáci oboru opravář zemědělských strojů, zhotovili  a instalovali závoru na parkoviště, odloučeného pracoviště Družstevní.

Zdeněk Vlček – učitel OV