Dne 9. 11. 2022 se žáci třetího ročníku oboru Instalatér zúčastnili exkurze, která se konala v Zásobování teplem Vsetín a.s.. Celá exkurze se týkala zásobování a přípravy teplé vody pro město Vsetín. Celá akce začala tím, že nám Ing. Cáb vysvětlil, jak se voda ohřívá, ukázal nám kotel na plyn o výkonu 15 MW, seznámil nás s akumulačními nádržemi, kde se uskladňuje teplá voda, která se poté dopravuje do jednotlivých domácností. Dál následovala prohlídka výměníku, kde se teplá voda přečerpává, viděli jsme úpravu vody a její filtraci a následně nám byly předvedeny kogenerační jednotky, které vyrábí teplo a elektrickou energii. Byli jsme seznámeni s celou technologií a nakonec jsme šli na dispečink, kde se vše monitoruje, nastavuje a řídí.

Prohlídku jsme ukončili u komína, kde jsme si vyslechli, kam a jak odcházejí spaliny a jakým způsobem je zajištěno ekologické hospodářství firmy.

Ing. Markéta Čížová, učitelka odborných předmětů