Dne 17. 10. 2023 se žáci Instalatéři zúčastnili exkurze v Úpravně vody Karolinka. Celá akce se zaměřila na technologii úpravy vody od naplnění povrchovými zdroji do jímací přehradní nádrže, po transport vody na úpravnu, její filtraci, dezinfekci a následně dodání do vodovodního řádu. Vodní dílo Stanovnice v Karolince, které slouží jako zdroj pitné vody pro tři okresy Zlínského kraje zásobuje pitnou vodou desítky tisíc lidí na Vsetínsku a Vlársku.