Pro gastronomické obory každoročně plánujeme odborné exkurze, které se zaměřují na návštěvu gastronomicky zajímavých míst a také na poznání jednotlivých potravinářských výrob. I letos se nám podařilo zorganizovat pro obory Kuchař-číšník a Cukrář exkurzi do Valtic, kde zrovna v tomto čase vrcholí sběr a zpracování vína.

Exkurzi jsme zahájili v moderním prostředí vinařského závodu ANNO VÍNO v Lednici. Prošli jsme si celý provoz s odborným výkladem pana ředitele, který nás seznámil s výrobou vína. Také jsme navštívili jejich podnikovou prodejnu, kde byla široká nabídka vín a doplňkového sortimentu.

Další část naší exkurze pokračovala návštěvou vinic v okolí Valtic a návštěvou historické stavby nazývané Kolonáda, odkud je krásný výhled do kraje, na Pálavu a na srdce vinařství samotné Valtice.

V poslední části slunečného dne jsme navštívili Valtické podzemí, což je soustava sklepních chodeb, které jsme prošli s průvodkyní – sklepiérkou. Ta nám dala velmi podrobný výklad o historii kraje, o celém sklepení a o jednotlivých vínech, jejich výrobě a podávání.

Na jižní Moravě jsme prožili krásný slunečný a pohodový den.

Učitelky odborných předmětů A. Kachtíková, V. Poláchová a třídy 3C Cukráři a 3D Kuchaři – číšníci.