Dne 19. 5. 2022 se žáci učebního oboru Instalatér I2 zúčastnili exkurze ve firmě CONTIMADE v Kaňovicích.

Tato firma vyrábí kontejnery, které se vyvážejí do celého světa. Největší odbyt je do západní Evropy, kde se spojením kontejnerů vytváří kancelářské budovy, školy, školky, ubytovny a cokoliv, co si zákazník přeje.

Pan vedoucí Rafaj nás přivíta,l a provedl celou výrobou. Veškeré práce si firma provádí sama- svaří si rámy, které opláští, zaizolují, provedou podlahářské práce, vyplní otvory a pro zákazníka připraví veškeré doplňky.

Nás, jako instalatéry zajímalo především provádění instalačních prací. Zaměřili jsme se na montáž zařizovacích předmětů, které jsou zapojeny přes instalační předstěny Viděli jsme montáž oboustranných žlabů do kontejnéru vyráběného na festivaly, vybavení a zapojení bezbariérového kontejneru, kontejneru pro veřejné WC.

Byli jsme seznámeni s dopravou, nakládkou a kontrolou kontejnerů.

Celá exkurze byla velmi zajímavá a přímo souvisela s předmětem Instalace vody a kanalizace.

Ing. Markéta Čížová – učitelka odborných předmětů