Jakub Žídek – 3. místo v podnikatelské soutěži

Dne 19. 5. 2022 v Podnikatelském inovačním centru ve Zlíně proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků nejlepších podnikatelských záměrů soutěže „Můj 1. milion“ pro rok 2022, jejímž vyhlašovatelem je již 15 rokem Technologické inovační centrum s.r.o. Zlín.

Kreativní a prestižní soutěž je určena zájemcům z řad středních a vyšších odborných škol, dále školám vysokým i široké veřejnosti ve Zlínském kraji, kteří si chtějí otestovat svůj podnikatelský nápad.

Za naši školu se připravoval pod vedením Mgr. F. Vyškovské  v kategorii střední školy žák nástavbového studia Podnikání 2. N, Jakub Žídek.  Jakub úspěšně absolvoval první kolo, kde se přihlásilo 27 záměrů ze středních škol. Díky skvělému propracování podnikatelské myšlenky dále postoupil do finálového kola mezi komisí vybraných 12 nejlepší podnikatelských záměrů.

Jakub předvedl skvělou obhajobu před odbornou porotou, která byla složena ze zástupců partnerů soutěže, investorů a osobností českého podnikání a výsledkem je:

  • Jakub Žídek – 3. místo v soutěži v kategorii středních škol spojené s ekonomickým, finančním, účetním a obchodně marketingovým poradenstvím, finanční odměna s projektem „ Jakub Žídek – Fotograf“.

 V kategorii Středních škol jsme od odborné komise získali  i dvě nominace (v každé kategorii jsou navrženi tři kandidáti) na ceny v kategoriích:

 Nejaktivnější střední škola zlínského kraje v podpoře podnikatelského myšlení u studentů

  • Nejaktivnějšího pedagog v soutěži Můj první milion – Mgr. F. Vyškovská

Tyto nominace a ceny od odborné komise se udělují těm středním školám a pedagogům, jež spolupracují s TIC Zlín, organizují pro své studenty nad rámec běžného vyučování podnikatelské projekty, workshopy, zároveň působí v rámci komunikační kampaně soutěže a výrazně podporují podnikatelské myšlení u svých žáků. I přes to, že se nominace neproměnily v cenu, je nám velkou ctí, že nás odborná komise zařadila do obou oceňovaných kategorií.

Jakubovi děkujeme za vzornou representaci, blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí v podnikání!

 

Mgr. Františka Vyškovská – učitelka odborných předmětů