Dne 23. 11. 2022 se žáci třetího ročníku oboru Instalatér zúčastnili exkurze, která nám všem ukázala, jakým způsobem se vytápí ve Zlíně, jak se připravuje teplá voda pro celé město Zlín. Průvodcem byl pan Dvorský, který nás provedl celým závodem, jež se nachází v bývalém areálu svitu Zlín. Celá exkurze začala na velíně fluidních kotlů, které vyrábí páru, která jde přes turbínu do výměníků, pak jsme pokračovali na vodní hospodářství, kde nám bylo vysvětleno, že voda, která se upravuje na páru se získává z řeky Dřevnice, musí se speciálně pročistit, zbavit různých látek a poté jde do parních kotlů. Pára pohání turbíny, které vyrábí i elektřinu, jež zásobuje celý areál. Pára se dále ve výměníkové stanici přeměňuje na horkou vodu a ta jde dále do sítě. Prošli jsme všechny výrobní haly, viděli jsme palivové hospodářství, ekologičnost spalin a zplodin a i ekologickou výrobu.

Zajímavostí byl starý parní kotel, který používal již Tomáš Baťa a je zde jako exponát, nožní sprcha pro případ zasažení čpavkem, zásobníky a spalování pelet, přečerpávání vápence a starý a stále funkční Baťův komín.

Ing. Markéta Čížová – učitelka odborných předmětů