Dne 9. 10. 2019 se žáci třetího ročníku oboru Instalatér zúčastnili exkurze, která pojednávala o zásobování teplem a přípravy teplé vody pro město Vsetín. Celá akce začala na dispečinku firmy, kde nám byl vysvětlen princip centralizovaného zásobování teplem, jak to funguje, co vše se děje, jak jsou rozvody vedeny, kde je nejzazší odběrné místo. Dále jsme pokračovali na prohlídku kotelny, kde nám byl objasněn princip spalování plynu v kotlích, změkčování vody, čerpání média. Následovala prohlídka kogenerační jednotky v přímém provozu, která vyrábí jak teplo, tak elektrický proud. Prohlídku jsme ukončili u komína, kde jsme si vyslechli, kam a jak odcházejí spaliny a jakým způsobem je zajištěno ekologické hospodářství firmy.