Naši euro-učni – Marián Šuta, Nikol Řeháková a jejich aktivity…

V souvislosti s Novou agendou dovedností pro Evropu vznikla za spolupráce Národních agentur programu Erasmus+ z Německa, České republiky, Rakouska, Dánska, Finska a Itálie nová iniciativa EuroApprentice Network, neboli Síť Euro-učňů. Do sítě jsou zapojeni účastníci stáží programu Erasmus+ v odborném vzdělávání a přípravě, kteří jsou zároveň žáky nebo absolventy učebních oborů a mají chuť sdílet svou zkušenost ze zahraničí.

 

Marián Šuta, 4. AM – Kdo jsou euro učni?

Je to komunita mladých lidí z celé Evropy, jejichž úkolem je propagovat jak Evropskou unii tak Erasmu+, dále odborné vzdělávání a motivovat mladé lidi, aby se nebáli vyjet na nějakou zahraniční stáž. Jak již dobře víte naše škola je do Erasmu+ taktéž zapojena a naši studenti vyjíždí na stáže do zahraničí. Máme také certifikát Mobility v odborném vzdělávání schválený Domem zahraniční spolupráce.

Našim 2 euro-učňům Marianovi Šutovi a Nicole Řehákové se úspěšně propagace a šíření informací daří. Pořádají akce pro zviditelnění našich projektů a šíří informace mezi lidi na veřejnosti, ale rovněž organizují přednášky pro základní školy (převážně 8. a 9. třídám), aby se informace o mobilitách dostali mezi co nejvíce mladých lidí, které se snaží motivovat, aby se nebáli s Erasmem + cestovat a vyjet do zahraničí.

V době 19. a 20. 10. 2018 se Marian s Nicol setkali s ostatními euro- učni z České republiky v Olomouci. Zde si spolu předali své poznatky a nové zkušenosti, dozvěděli se, co je čeká ještě v letošním roce, ale také i roce příštím. Prodiskutovali také spolu, co by se v jejich práci mohli zlepšit a jak ještě úspěšněji šířit povědomí o jejich práci. Celé setkání bylo velmi přátelské a všichni si ho moc užili.

A co nás dále čeká? Mariana čeká konference v Praze, kde ostatním představí svou stáž. Dále se objeví na veletrhu v Českých Budějovicích, který se koná 7 – 9. 11. 2018 a spoustu dalších aktivit. Jestli se chcete dozvědět více informací ať už to o práci našich učňů nebo Erasmu+ podívejte se na stránky www.DZS.CZ.“

 

Mgr. F. Vyškovská

Koordinátor projekt Erasmus+