U příležitosti křtu druhé knihy o panu Josefu Sousedíkovi, byla naši škole respektive našim truhlářům  předložena výzva, zda by nevyrobili dřevěný model  Sousedikova elektromobilu z roku 1927. Tento elektromobil patřil v té době k výjimečným vynálezům. Úkol to byl nelehký, neboť truhláři museli pracovat podle jediné, dochované, černobílé fotografie a čerpat z vyprávění a vzpomínek syna vynálezce, pana Sousedika mladšího. Přes všechny těžkosti se žáci truhláři David Bojda a Matěj Vadel  pod odborným vedením učitele odborného výcviku, Jana Kratiny do výroby elektromobilu pustili. Během dvou měsíců se podařilo model vyrobit.

Pak následovala druhá etapa výzvy, kdy bylo zapotřebí dovézt model elektromobilu do Prahy. Tvůrci modelu předali při křtu knihy o panu Sousedíkovi a účasti významných hostů pana Sousedíka mladšího (jako je Prof. Ing Václav Hlaváč, CSc.  – ředitel ČVUT,. Mgr. Arnošt Nezmeškal – ředitel Muzea dopravy, Mgr. Michal Novotný, PhDr. – ředitel Železničního muzea, starosta Prahy a další) elektromobil vedení Národního technického muzea. Pro všechny zúčastněné byl tento dar překvapením a nešetřili slovy chvály a uznaní. Nejen chvála, ale i skutečnost, že tento model bude mít v Národním technickém muzeu své stálé místo, žáky a pana Kratinu velmi potěšila. Je to už druhý vystavený model v pražském muzeu, který vyrobily šikovné  ruce našich truhlářů. První model – rychlovlak Slovenská strela, byl již před léty v Národním technickém muzeu trvale vystaven v expozici o vynálezci Sousedíkovi. Je vlemi potěšující, že v Národním technickém muzeu jsou vystaveny práce vsetínských truhlářů. Každý návštěvník si je může prohlédnout a uvědomit si, jak významný člověk byl Josef Sousedík a že právě ve Vsetíně je škola, která nese jeho slavné jméno.

Našim žákům i panu učiteli Kratinovi patří velký dík.

Fotodokumentace – 20191213053603154.pdfsoused5