„S Erasmem+ k lepší perspektivě“  –  KA1 – Projekty mobility osob/ Odborné vzdělávání a příprava

Čp. 2019-1-CZ01-KA116-060154

Slavnostní zakončení I. části projektu – Německo

 Za přítomnosti ředitele školy Mgr. M. Wandrola, stážistů žáků i učitelů z Německa, jejich pedagogického doprovodu,  rodičů  žáků a pedagogů SOŠ J. Sousedíka Vsetín proběhlo dne 5. 12. 2019 slavnostní zakončení 1. části projektu KA1, Erasmus+.

Předáno bylo celkem 14 certifikátů od německého partnera F+U Sachsen Chemnitz11 mezinárodních řidičských oprávnění City-Fahrschule Hanske, jež potvrzují odbornou stáž, která probíhala tři týdny v Německu, ve městě Chemnitz (20. 10. – 8. 11. 2019).

Naši žáci – stážisté oborů Autotronik obdrželi Europass Mobility, jenž je součástí jejich profesního životopisu, ve kterém jsou zaznamenány evropské studijní stáže, které absolvovali. Další certifikát ECVET potvrzuje evropské kredity učení pro odborné vzdělávání a uznává dosažené znalosti, dovednosti a kompetence v Německu. Přidanou hodnotou žáků je navíc získání řidičského průkazu k obsluze vysokozdvižných vozíků.

Svou vlastní odbornou stáž v rámci aktivity A2 absolvovali také učitelé automobilových oborů z praxe – p. Milan Kratochvíl a Karel Šopa, kteří stínovali své německé kolegy.

Mé poděkování za skvělou spolupráci je určeno učitelce cizích jazyků, jež zajišťovala tlumočení odborné němčiny – Mgr. D. Holubové, vedení školy, všem stážistům – žákům a učitelům za vzornou representaci naší školy v zahraničí, kolegům a všem, kdo naše projekty Erasmus+ podporují.

Věřím, že vedle nově načerpaných a neopakovatelných zkušeností jsme všichni získali pozitivní vztah k sousední zemi.

Mgr. Františka Vyškovská – koordinátor projektu Erasmus+