Pro gastronomické obory každoročně připravujeme odborné exkurze, které se zaměřují na návštěvu gastronomicky zajímavých míst a také na poznání jednotlivých potravinářských výrob. Letos jsme se vypravili s obory Kuchař-číšník a Cukrář na exkurzi do Valtic, kde zrovna v tomto čase vrcholí vinobraní a zpracování vína.

Ve Valticích jsme navštívili valtický zámek a jeho sklepní prostory nazývané Salón vín. Je zde soustředěno 100 nejlepších vín, především od moravských vinařů. Zpestřením bylo, že se zrovna v prostorách zámku natáčel historický dokument a my jsme tak mohli vidět spoustu komparzistů v dobových kostýmech.

Dále exkurze pokračovala návštěvou vinic v okolí historické stavby nazývané Kolonáda, odkud je krásný výhled do kraje a na srdce vinařství samotné Valtice.

Poslední část jsme zaměřili na výrobu vína. Navštívili jsme Valtické podzemí, což je soustava sklepních chodeb, které jsme prošli s průvodcem – sklepiérem. Ten nám dal velmi podrobný výklad o historii, o celém sklepení a o jednotlivých vínech, jejich výrobě a o snoubení jídla a vína.

Celá akce byla přínosem pro odborné znalosti našich žáků a také pro poznání kraje vína.

Učitelky odborných předmětů a zúčastněné třídy