To, že děti z mateřinek mají vztah k technice a řemeslům, zjistili s potěšením ve SOŠ J. Sousedíka Vsetín. Dne 25. 6. 2019 proběhla v areálu školních dílen na Bobrkách návštěva dětí z MŠ Na Kopečku. Děti si hravou formou prohlédly dílny tesařů, truhlářů, automechaniků a obráběčů kovů a za vlídného dohledu lektorů se seznámily s různými stroji a nástroji. Měly možnost si pohrát se spoustou dřevěných hraček a stavebnic. Tato činnost je opravdu velmi bavila, jak je patrné z fotodokumentace. Na závěr byly mladí řemeslníci za svou šikovnost odměněni sladkou odměnou. Realizovaná aktivita byla umožněna krajským projektem IKAP, který je financován EU a MŠMT.

Neméně zdařilou akcí byl prázdninový polytechnický tábor pro žáky 2. stupně ZŠ v okrese Vsetín. Tuto akci v druhém prázdninovém týdnu pořádala SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín na OP Bobrky jako letní příměstský polytechnický tábor pro žáky ZŠ. I  tato aktivita je součástí projektu IKAP podpořeného EU a MŠMT. Žáci si v jednotlivých skupinách hravou formou prověřili svou manuální zručnost v technických oborech jako jsou obráběč kovů, elektrikář, zedník, tesař, truhlář a instalatér. Věnovalo se jim šest lektorů – učitelů odborného výcviku školy, kteří si pro žáky připravili zajímavou náplň. Žáci měli možnost si vyzkoušet práci na jednotlivých dílnách i s jejich vybavením.

Tábor byl velmi kladně hodnocen ze strany rodičů i zúčastněných dětí.

Foto MŠ Kopeček Vsetín:

  

Foto prázdninový polytechnický tábor: