1. Operační program – Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
  2. Název projektu – Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe
  3. Číslo projektu  – 304011C853
  4. Článek o projektu – zde
  5. Výměnné odborné stáže – zde