Důležité informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021“

 

Přijímací zkoušky a přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 se řídí:

 • zákon č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 20192020,
 • vyhláška č. 232/2020 o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

 

Na základě výše uvedeného zákona a vyhlášky Vám sdělujeme následující důležité informace:

 • Jednotná přijímací zkouška (JPZ) do 4letých maturitních oborů a nástavbového studia se koná v jednom řádném termínu a to                                  8. června 2020.
 • Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč do 25. 5. 2020 (včetně poučení o hygienickém opatření + čestné prohlášení).
 • Prodloužení času trvání JPZ: CJL 70 minut (o 10 minut), MAT 85 minut (o 15 minut).
 • Zveřejnění výsledků do 8 kalendářních dnů po termínu konání JPZ) – do 16. června 2020 (sosvsetin.cz).
 • Odevzdání zápisového lístku do 5 pracovních dnů – do 23. června 2020.
 • Nepřijatí uchazeči z důvodu kapacity daného oboru mají možnost podat žádost o vydání nového rozhodnutí (přijetí na uvolněná místa).
 • Náhradní termín NT (pouze vážné důvody) je stanoven na 23. června 2020. Uchazeč zašle řediteli školy do 3 dnů písemnou omluvu z žádného termínu JPZ.
 • Zveřejnění výsledků NT – do 27. června 2020.
 • Odevzdání zápisového lístku pro NT – do 3. července 2020.

 

Ochrana zdraví a hygienická opatření dle nařízení vlády:

 • Zákonný zástupce uchazeč je povinen dopředu škole sdělit, že uchazeč je v rizikové skupině (uchazeči se mohou dostavit v den konání JPZ o 30 minut dříve), a to emailem na info@sosvsetin.cz nejpozději do 28. května 2020.
 • Při vstupu do školy je nutné odevzdat vyplněné „Čestné prohlášení“ podepsané zákonným zástupcem.
 • Vstup do školy povolen pouze uchazečům (nikoliv doprovodu!)
 • Dodržovat hygienická opatření vlády (roušky, desinfekce rukou, odstup 2 metry).
 • Každý uchazeč bude mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušek.

 

Přílohy:

 

Mgr. Marek Wandrol

ředitel školy