Dne 19. 1. 2023 jsme se zúčastnili školení zaměřeného na technologické postupy při provádění uteplení fasád, které  jsou určené  k nadměrnému zatížení například keramickým nebo betonovým obkladem, popřípadě přírodním kamenem. Byli jsme seznámeni s novými způsoby kotvení izolačních desek a jejich výhodami, které jsou vhodné i pro dodatečné zateplení budov s předešlým nedostačujícím izolantem. Věnovali jsme se taky chybám a vadám s názornými ukázkami, například způsobené nedodržováním technologických postupů a neodbornosti řemeslníků.

Dan Juráň – učitel OV, obor zedník