Dne 13. 11. 2023 se žáci učebního oboru Instalatér I3 zúčastnili on-line exkurze v Jaderné elektrárně Dukovany.

Vše probíhalo přes platformu MS- TEAMS, kde jsme se společně připojili, a mohla naše exkurze začít.

Nejprve jsme se seznámili s našimi průvodci, kteří nás celou exkurzí provázeli. Dozvěděli jsme se o druzích výroby elektřiny, rozdělení na emisní, bezemisní, jejich výhody a nevýhody a vrhli jsme se na výrobu elektrické energie z jádra. Na virtuálních modelech a za pomocí animací jsme prošli všechny 3 okruhy- primární, sekundární i chladící- terciální, kde jsme se seznámili s principem výroby, ukládání, nakládání a spotřebovávání energie.

Jádro Uranu rozštěpíme- vznikne teplo, které je nutné chladit- čímž vytváří páru, která pohání turbínu a generátor nám vyrobí elektrický proud, který jde přes transformátor do sítě.

Celá exkurze byla velmi přínosná a fajn. Poznatky uplatníme v předmětu Vytápění.