Dne 14. 11. 2023 se žáci třetího ročníku oboru Instalatér zúčastnili exkurze, která se konala v Zásobování teplem Vsetín a.s.. Celá exkurze se týkala zásobování a přípravy teplé vody pro město Vsetín. Ing. Cáb nám vysvětlil, jak se voda ohřívá, ukázal nám kotel na plyn o výkonu 15 MW, seznámil nás s akumulačními nádržemi, kde se uskladňuje teplá voda, která se poté dopravuje do jednotlivých domácností. Následně nám byly předvedeny kogenerační jednotky, které vyrábí teplo a elektrickou energii. Viděli jsme nově vybudované kogenerační jednotky s tepelnými čerpadly, které se budou nově instalovat do systému vytápění města. Byli jsme seznámeni s celou technologií a nakonec jsme šli na dispečink, kde se vše monitoruje, nastavuje a řídí.

Prohlídku jsme ukončili u komína, kde jsme si vyslechli, kam a jak odcházejí spaliny a jakým způsobem je zajištěno ekologické hospodářství firmy.

Následoval přesun do areálu Zásobování teplem na Ohradě, kde nás celým areálem provedl pan Válek, který se nám věnoval. První část začínala na velíně, kde jsme viděli všechny řídící jednotky, monitorovací systémy a bylo nám vysvětleno, jak se postupuje v případě havárie, nebo selhání části soustavy. Pak jsme se přesunuli do provozu, kde nám byl ukázán plynový kotel, kogenerační jednotky a spalovací cesty. Velkou výhodou bylo, že provoz nebyl v akci, tak jsme mohli nahlídnout do všech koutů a částí kotelny.