Ve středu 18. 9. 2019 se poprvé naše škola zapojila do akce „DARUJ KREV S ČERVENÝM KŘÍŽEM.“     

Garantem a průvodcem nám byla ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže Lenka Vítková. Dárcovství krve je nesmírně důležitá věc pro záchranu mnoha lidských životů. Mimo tuto prvořadou myšlenku si dárce také zjistí svou vlastní krevní skupinu a ověří si svou psychickou odolnost.

Naši studenti z oslovených tříd se k tomuto kroku odhodlali okamžitě a jako prvodárci zvládli darovat krev na jedničku. Jednalo se o LUKÁŠE LOUČKU, MARKA HIMMERA a MARKA LIĎÁKA. Spolu s nimi darovala krev i paní učitelka EDITA SLOVÁČKOVÁ, která byla také velmi statečná.

Všem zúčastněným patří velký dík, jistě tímto pomohli nějakému člověku. Poděkování jsme také dostali od mluvčí Vsetínské nemocnice Ing. Lenky Plačkové, která nás přišla přím do transfuzní stanice podpořit. Další takovou akci zorganizujeme ve druhém pololetí a oslovíme více tříd. Věříme, že se najdou další dobrovolníci a rozšíříme tak řady dobrovolných dárců krve.

Za organizátorky: Markéta Čížová, Vladimíra Poláchová